Back to Top
ოთხშაბათი, 23 ოქტომბერი 2019 13:23

მშობელთა ჩართულობის მნიშვნელობა სასკოლო ცხოვრებაში

Written by
Rate this item
(0 votes)

 ავტორი: ქეთი საათაშვილი, მე-2 საჯარო სკოლის მასწავლებელი

ქვეყნის განვითარება და კეთილდღეობა მომავალ თაობაზეა დამოკიდებული. ბავშვებს შესაბამისი ყურადღება ესაჭიროებათ სკოლის მხრიდან. მასწავლებელი ვალდებულია მოსწავლემდე მიიტანოს არა მარტო საგნობრივი ცოდნა, არამედ ცხოვრებისეულიც. თუმცა, არის შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ მასწავლებლის თანადგომა საკმარისი არ არის და აუცილებელია მშობლის ჩართულობაც.

მოსწავლე ხშირად უშვებს შეცდომებს. გამოუცდელობა და ცნობისმოყვარეობა ზოგჯერ აცდენს მას სწორი გზიდან. ვინ უნდა აღმოუჩინოს მას ამ დროს დახმარება? გამოცდილმა და ცხოვრების მცოდნე მეგობრებმა. ასეთები კი მასწავლებელი და მშობელია.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მშობლის ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში გულისხმობს არა მხოლოდ მოსწავლის აკადემიური მოსწრებით დაინტერესებას, არამედ ინფორმაციის მიღებას ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე, როგორიცაა: მოსწავლის ინდივიდუალური შესაძლებლობების გამოვლენის ხელშეწყობა, მათი სისუსტეების აღმოფხვრა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, მოზარდთა ასაკობრივ-ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება და სხვა.

მშობელთა ჩართულობის ნაკლებობა იწვევს მოზარდთა გათამამებას. მოსწავლეთა გარკვეული ნაწილი არ ერიდება ისეთი დანაშაულის ჩადენას, როგორიცაა: გაკვეთილზე დაგვიანება, გაპარვა, სასკოლო ნივთების დაზიანება, სიგარეტის მოწევა და სხვა. ბავშვებს მიაჩნიათ, რომ მშობლები ამას ვერ გაიგებენ და მათი მხრიდან შესაფერის რეაგირებასაც არ ელოდებიან.

ჩემი გამოცდილების მოკლე პერიოდიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ის მოსწავლეები, რომელთა მშობლებიც სისტემატიურად ინტერესდებიან ბავშვის სასკოლო ცხოვრებით, ნაკლებად აგრესიულნი და კონფლიქტურნი არიან.

მშობელთა უმეტესობა ესაუბრება დამრიგებელს მოსწავლის ყოფაქცევასა და სწავლის დონეზე. თუმცა ცხადია, რომ მიღებული ინფორმაცია ამომწურავი არ არის. იმისათვის, რომ მშობლის ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში მაქსიმალური იყოს, საჭიროა მათი მოთხოვნით სკოლებმა გაატარონ შესაბამისი რეფორმა, კერძოდ - მშობელთა კლუბის შექმნა სკოლებში.

მსოფლიო მასშტაბით არაერთ წარმატებულ სკოლაშია შექმნილი მშობელთა კლუბი. ისინი აქტიურად არიან ჩართულნი სხვადასხვა ღონისძიებებში. მათი დახმარებით მოზარდთათვის სწავლა მეტად სახალისო და შედეგიანია.

ყველა მშობელმა უნდა გააცნობიეროს, რომ მას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს სასწავლო პროცესის დაგეგმვა, გაუმჯობესებასა და წარმატებით წარმართვაში.

ვიაზრებ ჩემი, როგორც მასწავლებლის მოვალებასა და სურვილს და ვაპირებ სისტემატიურად ვითანამშრომლო მშობლებთან.

 

 

პუბლიკაცია მომზადდა ევროპის ფონდის მხარდაჭერით, შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით. მის შინაარსზე პასუხისმგებელნი არიან ავტორები. პუბლიკაციაში გამოთქმული ყველა მოსაზრება, შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს ევროპის ფონდისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ პოზიციებს.

Read 4619 times Last modified on ოთხშაბათი, 30 ოქტომბერი 2019 15:48